עמוד 2 מתוך 2

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 11:00
על ידי agroner
1. דיירון רובלס2. דייויד פיין3. טרנס טראמל

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 11:40
על ידי שחר
1. דייויד פיין2. טרנס טראמל3. דיירון רובלס

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 11:56
על ידי cullmann
1. פיין2. רובלס3. טראמל

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 12:14
על ידי Rafi
1. פיין2. טראמל3. רובלס

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 14:14
על ידי עמית
1. קיס2. בראתוואיט3. טראמל

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 20:17
על ידי יורם אהרוני
1) טראמל2) ברייטוייט3) שרמן

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 20:36
על ידי ram_ruchin
1. בראתוויט2. פיין3. טראמל

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 20:51
על ידי doron2008
1. טראמל2. פיין3. בראת'ווייט

110 מטר משוכות גברים – יום ה' – 21:55

פורסם: 20 אוגוסט 2009 20:57
על ידי anthony
PayneTrammellBrathwaite